Filipino Martial Arts är kamp med och försvar mot tillhyggen som pinnar, knivar, batonger och olika former av svärd/sköld och stavar. Redan från första lektionen får eleven lära sig att hantera och försvara sig mot vapen. Vårt system grundar sig i Latosa Escrima.

Escrima kommer ge dig självförtroende genom systemets enkla och oerhört praktiska överlevnadsfokus. Med detta filippinska kampkoncept kan vardagsföremål som en kam eller nycklar omvandlas till livräddande vapen.

"Being a "Walter Mitty" in the martial arts is popular, but it is not practical. Real Martial Arts Training Is Not Entertaining!"

Escrima är en av de få kampkonster i världen där du lär dig koncept, strategi och tekniker med vapen innan du lär dig motsvarande vapenlöst.

När tränar Escrima hos oss kommer du att få en förståelse för hur farliga situationer med vapen är och förmågan att kunna göra en realistiskt riskanalys när olika former av vapen är inblandade. Du kommer att förstå vad du kan och vad du inte kan göra i en situation där du hotas med vapen.

Du som tränar Escrima får en ökad stresstålighet och kan då hålla dig lugnare i en farlig situation. Detta kan vara avgörande för att klara sig väl i en farlig situation eller kunna hantera en situation som uppstått utan onödigt våld, men också värdefullt i många situationer i ditt liv och vardag.

Träningen med vapen ger dig också en ökad uppfattningsförmåga och uppmärksamhet som är värdefullt i många situationer i livet

10 Skäl att lära sig Escrima hos Dynamic

1. Du lär dig ett sanningsenligt och realistiskt självförsvar i situationer med vapen och får förmågan att bedöma risker och undvika farliga situationer genom ökad uppmärksamhet

2 Du kommer att öka din kondition och aeroba kapacitet

3 Du kommer att dra nytta av ökad fingerfärdighet och samordning. Detta kommer från att utföra övningar med två vapen och vapen av olika storlekar. Du kommer förmodligen att bli delvis dubbelhänt.

4 Du kommer att kunna använda vapen, till och med sådana du inte har använt tidigare eller föremål som finns runt omkring dig.

5 Escrima kompletterar och förstärker den eller de kampsporter du gjort tidigare.

6. Du får träna i en trygg, inspirerande och vänlig atmosfär

7. Hos oss får du målinriktad träning med regelbunden uppföljning din progression som hjälper dig att förverkliga dina mål

8. Du får bra fysik under roliga former utan att känna dig uttråkad eller ensam vilket ibland kan inträffa när man till exempel går på gymmet

9. Du får kvalificerad undervisning fokuserad på din utveckling.

10. Vi har en positiv och hjälpfull miljö focuserad på personlig utvecklig, mentalt och fysiskt utan elit-tänk.

Den filipinska kampkonsten Escrima (Latosas vapensystem) har en metod som använder hela din kropp för att generera energi och kraft och därigenom ger dig redskapen till ett effektivt självförsvar.

Det vapen vi oftast övar med är en cirka 60 centimeter lång stav, men den kan sedan bytas ut mot nästan vad som helst, en kniv, en penna, en flaska, ett paraply, en machete, ett svärd och så vidare. I en livshotande situation kan förmågan att använda det du bär med dig som vapen vara det som gör att du klarar en situation mot en större och starkare förövare. Därför är Escrima är ett självförsvarssystem som är väldigt lämpligt för kvinnor.

När tränar Escrima hos oss kommer du att få en förståelse för hur farliga situationer med vapen är och förmågan att kunna göra en realistiskt riskanalys när olika former av vapen är inblandade. Du kommer att förstå vad du kan och vad du inte kan göra i en situation där du hotas med vapen.

Du som tränar Escrima får en ökad stresstålighet och övar upp förmågan att behålla lugnet i hotfulla situationer. Detta kan vara avgörande för att klara sig i en kamp, men för de allra flesta kanske mest betydande i det moderna livets stressiga vardag.

Denna kampkonst är betydligt mer än att elever slår på varandra med pinnar. Escrima har djupa rötter i sin historia och sitt koncept. Denna konst är lika vacker att beskåda med sina flytande rörelser som den är effektiv och dödlig. Alla, vare sig medveten om eller inte, går runt med vapen. En uppsättning bilnycklar, en reservoarpenna, en tidning, en vattenflaska eller din mobiltelefon. Att veta att du kan använda det och hur du använder det är fördelen som Escriman ger. Skönheten i systemet ligger i att den minimala skillnaden i vad du väljer att använda som vapen, eller om du bara använder händerna.

Escrima har sitt ursprung på Filippinska öarna. Den första nedskrivna dokumenten angående existensen av denna kompkonst är från 1520 när Fredinand Magellan och hans men slogs med hövdingen Lapu Lapu och dennes stam.

GGM Latosa har undervisat flera framstående personer inom kampkonsten, och flera polisiära instanser i USA och Europa samt arrangerat full kontakt tävlingar.

Peter Olsson bosatt i Göterborg är en elev till GGM Latosa sedan 27 år tillbaka och är en av hans främsta utövare. peter är i dag själv en mästare i GGM Latosas Escrima system och kommer regelbundet till vår skola för seminarier.