OBS med reservation för ändringar

Wing Tsun & Escrima workshop/gradering
Hösten 2019
Sep
28:e WT
11.00 – 17.00
Sifu Simon Zeeck

Nov
16:e WT
11.00 – 17.00
Sifu Simon Zeeck

Dec
Jul läger 14:e Esc 12:00 – 15:00
Sifu Patrik Gavelin
Samkvän på kvällen start kl 18-00 – 21:00

Wing Tsun & escrima workshop/gradering
Våren 2020

Jan
25:e WT
11:00 – 17:00
Sifu Simon Zeeck

April
26:e
11.00 – 17.00
Sifu Simon Zeeck

Sommarläger WT & Esc (plats och datum kommer)
Sifu Patrik Gavelin