Wing Tsun Historia

 

Wing Tsun systemet är enligt legenden skapat av en Buddistisk nunna från det berömda Shaolin templet vid namn Ng Mui. Dena era i Kina var en tid av inbördeskrig och kaos Systemet fick sedan sitt namn från Ng Muis enda elev; kvinnan Yim Wing Tsun.

I dag kan vi inte säkert säga att legenden är helt sann, men vi kan se att WT systemet baserar sig inte på rå kraft, utan med logikens hjälp ser vi hur systemets tekniker tillsammans med dess principer och koncept ger oss en möjlighet att försvara oss med enkla och direkt försvarsangrepp. I Wing Tsun kärna ligger fokus på hur vi med så lite råkraft som möjligt ska kunna besegra en starkare motståndare. Enligt min mening ar det detta fokus som ger den svagare en verklig chans att klara sig i en ”red alert” situation.

Wing Tsun är inte en kampsport där vi tar hänsyn till regler, viktklasser med domare att för att det ska gå sportmannamässigt till. Självförsvaret är aldrig rättvist, i verkligheten är det snarare avsaknaden av sportmannamässigt beteende som gäller. I Wing Tsun så tränar vi oss att försvara oss mot just denna typ av överfall. Alla våra program och övningar har som fokus att förbereda utövaren på att klara sig mot ett verkligt angrepp. Wing Tsun är ett reflexbaserat kampsystem där utövaren tränar in reflexliknade reaktioner för att avvärja ett angrepp.

Wing Tsun träningen har verkligheten i fokus och du kommer ofta att reagera som du tränar, och Wing Tsun lär dig att reagera snabbt och effektivt ”rakt på sak” utan akrobatiska tekniker.

 

Wing Tsun struktur

 

WT har vi ett fysiskt fundament av tekniker som övas in i olika drillar (övningar) som på så vis tränas in i kroppens nervsystem för att bli  naturligt inövade självförsvars reaktioner, så som en ”andra natur”.

Wing Tsun baserar sig på den nedärvda strukturen ”Form – abstrakt teknik träning,  Chi Sau – partnerövning för reflexliknade reaktioner och Lat Sau – självförsvarsövningar baserade på systemets tekniker och koncept.

Wing Tsun är ett realistiskt självförsvarsystem,  och för att ge eleverna dom bästa möjligheterna att förstå hur teknikerna används,bygger träningen till stor del på att skapa senarier där man får möjlighet att öva sig i olika typer av angrepp, så som slag, spark eller fasthållningar, stående eller på marken.

Under stressen som blir vid ett överfall vill kroppen reagera på ett sätt den redan kan, eller om man inte kan något, drar den ihop sig,  som en sköldpadda vid ett angrepp. Därför lägger vi stor vikt vid övningar i drillform.  Allt för att få kroppen att kunna reagera så korrekt och instinktivt som möjligt. Om man har problem i kampen får man göra som Sifu Allan Jensen i Danmark brukar säga:  har du problem med kampen kolla upp dina drillar, har du problem mer drillarna kolla upp formerna har du problem med formerna fråga instruktören.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt legenden så skapades systemet av en kvinna för över 300 år sedan i sydöstra Kina. Yim Wing Chun utvecklade ett system som skulle vara ett effektivt självförsvar mot motståndare starkare än en själv.

 

Wing Tsuns partner övningar Chi Sau och Lat Sau

 

80 % av Wing Tsun träningen bygger på partnerträning, och den mest utmärkande partnerövningen är vad vi kallar Chi Sau (klister armar)
Chi Sau är en övnig där man är i kontakt med varandras armar och med endast hjälp av känseln lär sig att avleda och angripa sin parter.

Chi Sau ska inte förväxlas med verklig kamp utan är som en krycka; ett hjälpmedel för att lära sig att med endast känseln och på bråkdelen av en sekund avvärja och kontringsangripa en motståndare.

Chi Sau lärs ut genom olika övningar för att  på ett systematiskt vis möjliggöra en så smidig inlärning som möjligt – Dan Chi (Chi sau med en arm) Poon Sau (grundläggande övning med två armar samtidigt) Sektioner (set av tekniker som övas av två partners med attacker och kontringsattacker. Fri Chi Sau (övning där parterna fritt och helt reflexmässigt med endast taktila rektioner utväxlar försvar och angrepp på varandra.  Denna övning kan till och med göras med förbundna ögon.

Lat Sau (Kampdrillar)

 

Lat Sau
Det viktigaste i Wing Tsun är att hålla fokus på realismen i självförsvaret . För att träna upp elevens kampberedskap så mycket det går lägger vi stor vikt vid Lat Sau (kamp träning/drillar) och senario träning.

”Lat Sau” är och skall förstås som en bro mellan Form, Chi Sau (abstrakt teknik) och verklig kamp. I Lat Sau kan vi med ett relativt högt tempo träna in försvar mot olika typer av attacker och försvar så som; sparkar – höga och låga och naturligtvis även underlivs sparkar,  vi tränar även oss mot olika typer av fasthållningar (stående och på mark).  I Lat Sau tränar vi in enkla och effektiva reflexer så att vi instinktivt reagerar korrekt vid angrepp. Där det effektivaste försvaret vi tränar in är just angrepps försvaret. Kontra en attack med en attack.

När vi tränar scenarier tränar i oss i att försvara oss mot en motståndare som inte angriper med typiska Wing Tsun tekniker. Här kan angriparen anfalla fritt och det är upp till WT användaren att kunna använda sina Wing Tsun tekniker för att oskadliggöra sin motståndare.
Under dessa övningar är det inte ovanligt att vi använder skydds utrustning så som gallerhjälm, suspensoar och skyddsväst tex.

 

Fightclub / Gong Sau

 

FigherClub startades av Min äldre Wing Tsun bror Sifu Henning Daverne från Danmark. Där tanken var att en WT utövare ska kunna testa sig själv under verklig press och stress, mao. att gå upp mot en motståndare och slåss utan regler iförd skyddsutrustning. (hjälm, suspensoar handskar, väst och benskydd)

I normala fall när vi tränar med varandra markerar vi våra angrepp på vår partner:

Det gör vi inte när vi är på FightClub

Det finna bara två regler som vi tillämpar på FightClub. När träningsledaren säger ”STOPP” upphör kampen direkt, så att inga onödiga skador uppstår, samt att alla som kommer till träningen kämpar.

Syftet är som sagt att WT utövaren ska få en möjlighet att pröva sig ”SJÄLV” på fightClub har vi inga förlorare, på fightClub vinner alla; erfarenheten. Det viktiga är inte vem som vinner utan att man får erfarenheten av att befina sig i ”hetluften”

I Gong Sau/FightClub (talade nävar) är det de inledande momentet i kampen som är mest intressant och inte uttröttande slagväxlingar. en kamp varar bara 5 – 10 sekunder efter det har oftast den ena redan övertaget.

 

 

För att få deltaga på FightClub ska man minst a grad 3.